Publicity Poster for Workshop on the 26th of June 2019 for Parenting with Digital

26th of June 2019: As part of Adult Learner’s Week, WISE KIDS is offering parents a free online interactive workshop entitled: Parenting with Digital: Promoting Digital Smarts and Digital Well-being for Your Children. This workshop is kindly supported by the Newport Learner’s Group as part of Adult Learner’s Week which is supported by the Learning and Work Institute in Wales. Places are limited and will be allocated on a first come, first served basis. You can register here: https://parentingwithdigital.eventbrite.co.uk

Fel rhan o’r Wythnos Addysg Oedolion, bydd Sangeet Bhullar o WISE KIDS yn cynnig gweithdy rhyngweithiol ar-lein am ddim i rieni o’r enw: Rhianta gyda Digidol:  Hyrwyddo Smarts Digidol a Lles Digidol ar gyfer Eich Plant. Noddir y gweithdy hwn gan Grŵp Dysgwyr Casnewydd fel rhan o’r Wythnos Addysg Oedolion, a gefnogir gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith yng Nghymru. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin.  Gallwch gofrestru yma: https://parentingwithdigital.eventbrite.co.uk