On the 12th and 13th of May 2021, WISE KIDS is hosting 2 free online interactive workshops: one for professionals, parents and carers and one for young people attending with their parent/carer. The workshops are part of a WISE KIDS series to support young people’s digital literacy and wellbeing. Registrations have not yet opened. However, to be notified when they are, please complete this brief form.

=======================================================

Yn fy Ngeiriau I” – Deall Profiadau Ar-lein Pobl Ifanc a “Bod yn Ddigidol Glyfar” – Gweithdy i Bobl Ifanc 12+”

Ar 12 a 13 Mai, bydd WISE KIDS yn cynnal 2 weithdy ar-lein am ddim:  un i weithwyr proffesiynol, rhieni a gofalwyr AC un i bobl ifanc a fydd yn mynychu gyda’u rhiant/gofalwr.  Bydd y gweithdai hyn yn cynnwys lleisiau pobl ifanc eu hunain.  Maent yn rhan o gyfres o weithdai gan WISE KIDS er mwyn hyrwyddo lles a llythrennedd digidol pobl ifanc. Nid yw’r broses gofrestru wedi agor eto.  Fodd bynnag, er mwyn cael gwybod pan fydd ar agor, dylech lenwi’r ffurflen fer hon.